Verzorgen Financiële Administratie

Dit kan verschillende werkzaamheden bevatten zoals:
 
 

·        -  Invoeren van de dagelijkse kas-, bank-, giro-, inkoop- en verkoopmutaties

·         - Liquiditeitsbegroting

·         - Bezwaar en beroepsprocedures fiscus i.v.m. aangiften Omzet- en Inkomstenbelasting/ vennotschapsbelasting.

·         - Online boekhouden middels Exact online 

            - Controle op de door uzelf verzorgde administratie

            - Boekhoudkundige verwerking van uw bankdocumenten en fakturen