Checklist Aangiftes

Welke gegevens kunt u aanleveren;  welke gegevens zijn relevant voor het opstellen van de belastingaangifte.
 

Persoonlijke gegevens:

- Bankrekeningnummer
- Burgelijke status (alleenstaand, getrouwd, geregistreerd partnerschap/ samenwonend zonder of met contract)
    bent u in 2015 gaan samenwonen, vanaf wanneer stond u geregistreerd ingeschreven in de gemeentelijke basis     administratie?
- Heeft u thuiswonende kinderen: voornaam, achternaam, geboortedatum, bsn nummer.
 

Belastingdienst:

- Voorlopige aanslag 2015 inkomstenbelasting/ inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, het laatste van het jaar.
- Beschikking Zorgtoeslag/ Huurtoeslag/ Kinderopvangtoeslag, de laatste over het belastingjaar.
 

Werk en overige inkomsten

- Is Middeling inkomens nuttig?
- Jaaropgaven 2015 werkgevers, uitkeringen
- Jaaropgave lijfrenteuitkeringen/ kapitaalverzekeringen    
- Rittenadministratie auto van de zaak indien van toepassing
- Openbaar vervoer, als de afstand naar uw werk meer dan 10 kilometer is, het totaal aantal reisdagen, de reisverklaring, eventuele reiskostenvergoeding werkgever.
- Overige inkomsten, bv. freelancer
- In geval van ouderschapsverlof, de werkgeversverklaring
- Alimentatie voor uzelf (niet voor kinderen.) Ook  huur van de woning als uw ex die nog betaalt en het deel van uw ex van het eigen-woning forfait. Maak een totaaloverzicht, bijvoorbeeld op basis van bankafschriften, plus naam en adres van ex partner, eventuele advocaat- en reiskosten gemaakt i.v.m. alimentatie.
 

Eigen woning

- Gemeentenota WOZ-beschikking uit het belastingjaar zelf. Voor 2016 van Januari, peildatum 2015
- Jaaropgave hypotheek, ook vooruitbetaalde rente
- Jaaropgaaf spaar- en beleggingsfonds
- Als er nog een deel van uw hypotheek of lening niet gebruikt was voor de eigen woning: Een totaaloverzicht van uitgaven die u in het afgelopen jaar gedaan hebt voor verbouwing of onderhoud van de eigen woning
- Hetzelfde geldt als u twee woningen heeft waarvan het oude nog niet verkocht
- Als u in 2015/ 2016 een woning gekocht/ verkocht heeft, 
    de notarisrekening, taxatiekosten factuur, eigendomsbewijs, Polisbewijs van de spaar-, leven of beleggingspolis, die bij uw hypotheek hoort.
- Is uw woning een monumentenpand? Geef dit aan.
 

Voor DGA's van een BV

In dit geval bent u enig aandeelhouder. Stuur op:
- Bewijs van het aandeelhouderschap, ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting.
 

Overige bezittingen en schulden

- Alleen de waarde op 01-01-2015 is van belang.
- Jaaroverzichten van alle bankrekeningen, ook spaar/ spaarloon.
- Vorderingen op andere personen en bedrijven
- Contant geld voorzover meer dan €500,-
- Polis kapitaalverzekeringen en andere beleggingspolissen
- Beleggingen, eventueel durfkapitaal, maatschappelijke beleggingen
- Andere bezittingen, niet voor persoonlijk gebruik of hobby (verhuurd roerend goed, kunstverzameling, oldtimerverzameling).
- Alle schulden (ook evt. telefonie, energie, huurachterstand)
 

Pensioenen, lijfrenten, bankspaarpremies

- Jaaroverzicht betaalde premies
- Nieuwe polissen
- De pensioen-jaaropgave van pensioenfonds of verzekeraar
 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

- Jaaroverzicht betaalde premies
- Nieuwe polissen
 

Kosten ziekte en gezondheid

- geld alleen voor kosten waarvoor u geen recht op vergoeding had van uw zorgverzekeraar.
- aftrekbaar zijn kosten voor uzelf, uw fiscale partner, uw kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en personen waarvoor u zorgt, dus bijv. gehandicapte familie die bij u in huis woont.
    eigen risico is niet aftrekbaar, wel de bijdrage eigen kosten.
- afrekbaar bv. gehoorapparaten, kunstgebitten, extra gezinshulp (ziekte, invaliditeit), voorgeschreven medicijnen, kosten verpleging, prive verpleeghuis, huisarts
 

Studiekosten

- moeten gemaakt zijn voor beroep of verbetering beroep
- drempel €250,-
- niet aftrekbaar o.a. inrichting studiekamer
 

Alimentatie

 
- Betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies eerder hebt afgetrokken
- Een totaaloverzicht van betaalde alimentatie
- De naam en het adres van uw ex-partner in het overzicht
 

Giften

- Alleen aftrekbaar als het schriftelijk is vastgelegd aan algemeen nut beogende instelling.
- Ook periodieke giften vastgelegd bij notaris
- Drempel 1% drempelinkomen, minimum €60,-

 

Uitsluitend voor ondernemers:


- Heeft u een stamrecht-BV?

- Heeft u geinvesteerd in bedrijfsmiddelen voor meer dan €450,-?

- Een lijst per 31-12-2015 van de openstaande vorderingen

- Een lijst per 31-12-2015 van de oninbare vorderingen 

- Een overzicht per 31-12-2015 van nog te betalen rekeningen
- Opgave of u wel of niet in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek in 2015. U dient hiervoor minimaal 1.225 uur besteed te hebben aan uw onderneming.