Aangifte Vennootschapsbelasting

 
€100,-
 
Deze moet voor 1 Juni volgend op het boekjaar binnen zijn. Ik verzorg de aangifte voor eenmans-bv's. De gang van zaken is hetzelfde als bij de aangifte inkomstenbelasting.
Voor de aangifte kijk ik naar de harde cijfers, winst- en verliesrekening, balans, verhouding tussen eventuele moeder- en dochtermaatschappijen, maar zorg er ook voor dat dubbele belastingen voorkomen worden en dat er gebruik gemaakt wordt van voordelen zoals investeringsaftrek.