De werkzaamheden bij Ossewaarde Financiële Administratie

 

De werkzaamheden

Allereerst: de aangiftes inkomstenbelasting komen er weer aan. Tussen 1 Maart en 1 Mei moeten ze verzorgd zijn. Ik hou me van harte aanbevolen voor particulieren en ondernemers.

 

De aangiftes inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting en omzetbelasting, wie ziet daar niet tegen op. Veel papierwerk en altijd het gevoel dat je iets laat liggen. Door mijn deskundigheid weet u zeker dat alle relevante aftrekposten en heffingskortingen in de aangiftes opgenomen worden. Met uw gegevens/ opgestuurde facturen en rekeningen haal ik het maximale uit het aangifteprogramma en zult u van alle belastingvoordelen automatisch gebruik maken.

Zoals reeds vemeldt  verzorg ik ook de eventuele jaarrekening. Het bijhouden van een balans is, hoe beknopt ook, altijd verplicht voor een ondernemer. Dit geeft niet alleen inzicht in de financiële situatie voor derden; ook uzelf weet te allen tijde (een balans is een momentopname) hoe het bedrijf er financiëel voorstaat. Aangezien ik alleen werk voor natuurlijke personen (geen b.v. of n.v.'s) zijn de meeste bedrijven die bij mij klant zijn niet erg groot. Als de groei er in zit is het echter interessant om ook een Verlies/ Winst rekening op te stellen. Hier ziet u in een oogopslag wat u daadwerkerlijk met het bedrijf verdient. Uit deze gegevens kan aan het einde van het boekjaar de jaarrekening opgemaakt worden. Met de toelichtingen is de gehele fianciële situatie van uw bedrijf voor iedereen duidelijk.

Voor de contactgegevens zie elders op de website.