Het opstellen van uw jaarrekening bij Ossewaarde Financiële AdministratieOpstellen Boekhoudkundige Jaarrekening

Aan de hand van uw financiele gegevens kan ik de jaarrekening opstellen. Deze kunt u nodig hebben voor uw klanten welke uw financiele situatie graag inzien, maar ook voor bijvoorbeeld de makelaar als u een huis wilt kopen. De jaarrekening bestaat uit de Balans (uw bezittingen/ schulden), Verlies/ Winstrekening (hier wordt het resultaat dat u behaald heeft zichtbaar) en een toelichting erop. Vaak worden tevens vermeld een samenvatting van uw gegevens uit de aangifte inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting van het jaar ervoor. De benodigde tijd op een jaarrekening op te stellen kan per onderneming natuurlijk erg verschillen.
Besloten vennootschappen (BV’s) zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ik help u graag met het opstellen en in het juiste formaat aanleveren van deze deponeringsstukken.